Vítejte na webových stránkách Vinařství Ovčáčík,


rodinné firmy specializující se na výrobu přívlastkových vín nejvyšší kvality cestou ekologicky šetrné metody integrované produkce. 

Historické kontexty

Tradice vinařství a vinohradnictví na Velehradě a v sousedních Tupesích (kde leží vinohrady rodiny Ovčáčíků) trvá už více než osm set let. Historicky je spjata s příchodem mnichů cisterciáků na Velehrad v roce 1205. Tento mužský řád, původem pocházející z francouzského Burgundska (založen v Citeaux roku 1098), později působící v mnoha místech Evropy (mimo jiné i v Čechách; právě na Velehrad zamířila několikačlenná komunita z kláštera v Plasích), byl znám svým aktivním přístupem ve využívání pokročilých způsobů zemědělského hospodaření. Ty také úspěšně uplatňoval v rámci správy rozsáhlých pozemkových majetků, kterých nabyl jakožto štědrých darů pro potřeby nově založeného velehradského kláštera. I díky nim se tato církevní instituce, na Moravě vůbec první pod cisterciáckým vedením, stala jednou z nejbohatších svého druhu v zemi. Existence cisterciáckého kláštera na Velehradě skončila v době josefínských reforem, kdy byl ke dni 27. září 1784 císařem Josefem II. zrušen a většina pozemkových majetků převedena do soukromých vlastnictví.


Jak si vybrat

Veškerý sortiment našich vín je dostupný v katalogu vín. Katalog obsahuje podrobné informace o každé láhvi vína.


Kontakt

Václav Ovčáčík

Nad Chmelnicí 252
Velehrad
68706

IČO: 124 14 301


tel: 572 571 191